Roozenboom Trainingen

Linda Roozenboom Blog

Door globalisering en migratie krijgen steeds meer mensen uit verschillende culturen met elkaar te maken. Zowel in privésituaties als in de werkomgeving. Zonder benodigde ervaring gaat dit vaak mis. Een goede training kan het missen van ervaring wegnemen. Maar hoe werkt dit dan?

 

Als mensen meer kennis hebben van elkaars manier van communiceren en deze begrijpen, verbetert de samenwerking. De manier van communiceren verschilt per persoon, maar vooral per cultuur, onderzocht Hofstede. Masculiene culturen zoals in de Verenigde Staten zijn assertiever en minder empathisch dan West-Europeanen. In deze cultuur is het van succes in het werk belangrijk en geeft dit persoonlijke voldoening, aanzien en macht. Leidinggevenden moeten besluitvaardig te werk te gaan. In feminiene culturen, waar Nederland toe behoort, werken mensen om te kunnen leven. Welzijn en relaties zijn belangrijk. Leidinggevenden moeten intuïtief werken en overeenstemming bereiken.

 

Als medewerkers en leidinggevenden geen ervaring hebben met andere culturen en alleen vanuit hun eigen cultuur iets interpreteren dan ontstaan er bepaalde verwachtingen. Er zullen dan misverstanden ontstaan.

 

Hoe zorg je er nou voor dat dit voorkomen wordt?

 

5 Competenties

 

Uit onderzoek is gebleken (van der Zee & Oudenhoven, 2000) dat een vijftal competenties een belangrijke rol spelen bij het vergroten van interculturele effectiviteit. Namelijk:

 

1. Culturele empathie; het vermogen om je in te leven in de gedachten, gevoelens en het gedrag van andere mensen. Als je in staat bent om naar een cultuur te kijken vanuit het referentiekader van de ander dan ben je intercultureel sensitief. Naast dat je je kunt verplaatsen in de ander lukt het je ook om je gedrag te veranderen.

 

2. Openmindedness (openheid); open staan en onbevooroordeeld zijn ten opzichte van andere groepen mensen met hun normen en waarden.

 

3. Sociaal initiatief (extraversie); de wil om in contact te treden met mensen met een andere culturele achtergrond. Durven de eerste stap tot contact te nemen.

 

4. Emotionele stabiliteit; om kunnen gaan met frustratie, stress en angst en interpersoonlijke conflicten.

 

5. Flexibiliteit; in staat zijn flexibel over te schakelen van de een op de andere manier van gedragen aangezien de vertrouwde manier van gedragen in een andere cultuur niet meer werkt.

 

Deze vijf competenties zijn belangrijk wanneer iemand naar een land met een andere cultuur gaat, maar ook wanneer men in eigen land met andere culturen te maken krijgt. Om zich prettig te voelen in een andere cultuur zijn deze 5 eigenschappen belangrijk. Het zorgt voor succes in intercultureel contact. Als het gaat om samenwerken in een multicultureel team of leidinggeven aan een multicultureel team is het daarom van belang dat deze 5 competenties goed ontwikkeld zijn. Een goede training kan hierbij helpen. Als een team intercultureel effectief is zal dit leiden tot creativiteit, efficiëntere communicatie en optimale samenwerking.

 

Ben jij leidinggevende of medewerker in een multiculturele omgeving en heb jij behoefte aan hulp bij het ontwikkelen van de genoemde competenties? Wil je eens praten over hoe training de interculturele effectiviteit kan vergroten? Neem dan contact met mij op! Kijk op www.roozenboomtrainingen.nl voor mijn contactgegevens

 

Verschillen zien als gegeven

 

Iedereen is verbonden

 

Iedereen is volwaardig

 

Mogen zeggen wat je denkt

 

Mogen zijn wie je bent

 

Verbinden, co-creatie

 

(Wow! wat een verschil/Jitske Kramer)

 

Op de gemiddelde werkvloer is er een toename van medewerkers met een andere etnische achtergrond dan de Nederlandse. Veel teams bestaan uit medewerkers met uiteenlopende culturele achtergronden.

 

Een etniciteit is een sociaal culturele identiteit die een bepaalde groep mensen of een aantal bevolkingsgroepen verbindt.

 

Als je goed omkunt gaan met etnische diversiteit wil dat zeggen dat je goed om kunt gaan met mensen met veel verschillende achtergronden. Dit is in deze tijd een noodzakelijk onderdeel van het professioneel handelen.

 

Het is heel positief dat de verscheidenheid in etnische achtergronden toeneemt op de werkvloer. Met de komst van medewerkers, afkomstig uit verschillende culturen, neemt de kennis over culturele gebruiken toe. Bovendien brengen nieuwe medewerkers nieuwe inzichten mee. Dit voor de ontwikkeling van een team nu en in de toekomst van groot belang.

 

Voor allochtone medewerkers is het soms lastig om grip te krijgen op de overheersende autochtone werkcultuur. Ze kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met de assertieve houding van het team waar ze mee te maken krijgen omdat dit haaks staat op de beleefdheidsvormen waarmee zij zijn opgegroeid.

 

Voor teams biedt toename in diversiteit kansen en mogelijkheden, maar het kan ook leiden tot instabiliteit. Men wordt geconfronteerd met meer uiteenlopende ideeën, andere opvattingen en normen en waarden. Dit kan zorgen voor onbegrip en het langs elkaar heen praten. Het samenwerken in een multicultureel team is minder vanzelfsprekend als het werken in een monocultureel team. Om effectief samen te kunnen werken is het belangrijk dat alle teamleden kennis hebben van en begrip hebben voor elkaars achtergrond.

 

Culturele diversiteit vraagt daarom om:

 

* ruimte voor andere meningen en ideeën

 

* omgaan met de onzekerheid die dit met zich mee kan brengen

 

* een sfeer van vertrouwen, elkaar serieus nemen en respecteren

 

Als een leidinggevende hiervoor openstaat kunnen binnen een team verschillen efficiënt benut worden en kan er gebruik worden gemaakt van alle kennis en ervaringen.

 

Wil je meer hierover weten of heb je hulp nodig bij het begeleiden van een multicultureel team? neem dan een kijkje op www.roozenboomtrainingen.nl